Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2020

augustus
17:34
9607 ec8b 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viamatuss matuss
augustus
12:36
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
augustus
12:35
09:47
5315 3927 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viameelt meelt
augustus
09:40
9152 3c72 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viapervking pervking
augustus
09:38
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente vianiedonaprawienia niedonaprawienia
augustus
01:18
5555 506e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viamarciix marciix
augustus
01:16
9176 7fb3 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viatonietak tonietak
augustus
01:16
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiammistake iammistake
augustus
01:09
augustus
01:09

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
augustus
01:07
3822 25ed 500
na kłopoty - Cioran
augustus
01:07
8613 6025 500
florence 
Reposted fromcarmenluna carmenluna viazyta zyta
augustus
01:04

December 31 2019

augustus
10:02
Mein Kampf
Reposted fromZircon Zircon viahitlerfun hitlerfun
augustus
09:59
3627 0bf2 500

December 30 2019

augustus
19:51
augustus
19:42
3427 2fcf 500
Reposted frompiehus piehus viaSilentRule SilentRule
augustus
19:41
3424 0d72 500
Reposted frompiehus piehus viaSilentRule SilentRule
augustus
19:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...