Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

augustus
23:28
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viayourhabit yourhabit
augustus
23:28
9106 8d38 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viayourhabit yourhabit
augustus
23:26
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viayourhabit yourhabit
augustus
23:26
7361 0599 500
Reposted frompampunio pampunio viayourhabit yourhabit
augustus
19:47
Czy ja coś jeszcze muszę?
Oddychać? Muszę?
Czy mi ktoś jeszcze każe?
Ja - sam sobie Panem.
Ponad prawdą i prawem.
Czy więc to teraz muszę?
Najwyżej się uduszę.
Najwyżej będzie miało
państwo podatków zbyt mało.
Najwyżej. Nic więcej
Nic więcej z mego ciała.
Trupowi nędzną chwała.


Podnoszę dłonie w eter
Czy mi ktoś może kazać
Z powrotem zabrać rękę?
Nic dziś nie może się stać
Bez pozwolenia Cara.

W mych rękach konała.

~August
augustus
19:45
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viaanotherwaytodie anotherwaytodie
augustus
19:33
9094 942e 500
Reposted fromgosiao gosiao viaanotherwaytodie anotherwaytodie
augustus
19:08
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viaanotherwaytodie anotherwaytodie
augustus
19:04
8769 ede0 500
Reposted frompffft pffft viatytek tytek
augustus
18:49
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viaVostok Vostok
augustus
18:49
8348 7d2d 500
Reposted fromkarahippie karahippie vialithiumowa lithiumowa
augustus
18:44
1235 933d 500
Reposted frompiehus piehus vialithiumowa lithiumowa

January 06 2020

augustus
05:33
Mówią, że w życiu napotykamy na dwie wielkie miłości. Pierwsza z nich, to ta z którą spędzasz całe życie i zawierasz związek małżeński. Może to być ojciec, lub matka twoich dzieci… To osoba, która najlepiej cię rozumie i to właśnie dlatego postanawiasz spędzić z nią resztę swojego życia… Mówią też, że w życiu jest tak druga z miłości – ta, którą zawsze tracisz. Jest to osoba, która była z tobą związana do tego stopnia, że wasza chemia przekraczała wszelkie pojęcie. To właśnie z tego powodu nigdy nie mogliście dojść do szczęśliwego zakończenia. Aż pewnego dnia przestajesz próbować… Poddajesz się i szukasz tej drugiej osoby, aż wreszcie udaje ci się ją odnaleźć. Zapewniam cię jednak, że nigdy nie zaznasz już nocy bez potrzeby jej pocałunku, czy choćby nawet kłótni. Wiesz o kim mówię, bo czytając to jej imię przyszło ci na myśl. Pozbędziesz się jej lub jego. Przestaniesz cierpieć i odnajdziesz spokój (zastąpi go równowaga). Zapewniam cię jednak, że nie zaznasz dnia, kiedy nie będziesz pragnął, aby ci przeszkodziła. Czasami trudniej jest kłócić się z kimś kogo kochasz, niż kochać się z kimś, na kim ci zależy.
— Paulo Coelho
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudlaty kudlaty
05:21
1658 e74a 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viajunior13 junior13
augustus
05:18
9205 e450 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viatobecontinued tobecontinued
augustus
05:14
9199 8bbf 500

January 05 2020

augustus
17:49
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
augustus
17:41
0923 6d96 500
augustus
17:41
Wyleczyć można tylko tego, kto chce być zdrowy 
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabegformore begformore
augustus
17:41
5060 e061 500
Reposted fromolbaria olbaria viaurban-cities urban-cities
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl