Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

augustus
16:10
2740 795f 500
Reposted fromZircon Zircon viatonietak tonietak
augustus
13:30
2561 90be 500
Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou viapieprzicynamon pieprzicynamon

February 14 2020

augustus
14:02
1033 7f78 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viajemkartofle jemkartofle
augustus
13:18
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne i kompleksy. Nie pomoże ani wódka ani szarpanie się w skrajnościach od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via0 0
13:03
2294 2071
Reposted fromtwice twice via0 0
augustus
03:58
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMerrry98 Merrry98
augustus
03:54
5480 fe27 500
Reposted from0 0
augustus
03:54
5479 3344 500
Reposted from0 0
augustus
03:53

Listen to silence. It has so much to say.

— Rumi
Reposted from0 0
augustus
03:52
Hell is other people.
— Jean-Paul Sartre
Reposted from0 0
augustus
03:41

1:46

chyba najbardziej boli świadomość, że ktoś, kto jest dla Ciebie ważny. Twoja bratnia dusza. wcale Cię nie potrzebuje w swoim życiu. nie brakuje mu Ciebie. 
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf via0 0
augustus
03:41
If i died, the world would continue to move along as if nothing have happened
Reposted fromspocisoup spocisoup via0 0
augustus
03:41
8098 4cc0 500
Reposted fromsoftboi softboi via0 0
augustus
03:31
I tu powiedział mi on coś tak mądrego, co stało się dla mnie nauką i dewizą mojego postępowania do końca życia. Powiedział zdziwionym tonem:
"To ty na mnie liczysz? Och, jaki ty jesteś głupi. Naucz się w życiu liczyć tylko sam na siebie.
— Stanisław Grzesiuk "Pięć lat kacetu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via0 0
augustus
03:28
5869 5e23
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via0 0
03:28
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
augustus
03:20
7183 c160
Reposted fromkarahippie karahippie vianergo nergo
augustus
03:20

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viayourhabit yourhabit
augustus
03:12
Pierwsza warstwa: skóra.
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.

A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie via0 0

February 06 2020

augustus
23:40
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viakudi kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl