Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

augustus
20:48
Reposted fromkjn kjn viaGosha Gosha
augustus
20:46
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viadevilia devilia
augustus
09:32
augustus
09:29
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawiecznosci wiecznosci
augustus
09:25
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viaelinela elinela
augustus
09:17
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialeniwieec leniwieec
augustus
09:12
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagp agp
09:11
5472 2796
Reposted fromdeviate deviate viagraywall graywall
augustus
09:10
7789 3d34 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaagp agp
augustus
09:09
5673 97a7
Reposted fromteijakool teijakool viakatastrofo katastrofo

November 07 2019

augustus
18:01
5602 4aa2 500
Reposted fromteijakool teijakool viakatastrofo katastrofo
augustus
17:53
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via48hrs 48hrs
augustus
17:52

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain via48hrs 48hrs
augustus
17:50
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Reposted fromthesmajl thesmajl viasistersofmercy sistersofmercy
augustus
17:49
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viaallay allay
augustus
17:45
(...) Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam (...) 
— Myslovitz, Długość Dzwięku Samotności
augustus
17:22
1975 aa6c
augustus
07:16
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
augustus
07:14
0338 8c8c
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaKacSousse KacSousse

November 06 2019

augustus
22:11
To wszystko przez ten wysoki ton, który wzięliśmy (…) na samym początku. I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe
— Listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl