Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

augustus
19:18
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted fromnoicoztego noicoztego viagdziejestola gdziejestola
augustus
19:17
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viagdziejestola gdziejestola
augustus
19:17
5819 1140 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
augustus
19:17
To za­baw­ne, do cze­go człowiek ro­bi się zdol­ny, kiedy w grę wchodzi coś, cze­go nie można mieć
19:14

July 31 2017

augustus
20:56
5367 8c2b
augustus
20:56
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy vianaturalginger naturalginger
augustus
20:56
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted fromoutoflove outoflove vianaturalginger naturalginger
augustus
20:56
augustus
20:40
4914 9c92
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSenyia Senyia
augustus
20:32
4583 518f
Reposted fromcocomove cocomove viagdziejestola gdziejestola
augustus
20:32
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
augustus
20:32
0233 78bf
Reposted fromgug gug viaSenyia Senyia
augustus
20:30
6280 1469 500
Reposted frommowmihou mowmihou vianaturalginger naturalginger
augustus
20:21
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.
Reposted fromniskowo niskowo vianaturalginger naturalginger
augustus
20:21
2166 9ab5 500
Reposted fromjethra jethra vianaturalginger naturalginger
augustus
20:20
augustus
20:18
0472 475b
Reposted fromfavv favv viaSenyia Senyia
augustus
20:18
"- Pamiętasz... - zaczynam. - Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko."
— Jodi Picoult - "Bez mojej zgody"
augustus
20:17
4076 7132 500
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #1
Reposted fromkartoNik kartoNik viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl