Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

augustus
20:21
2166 9ab5 500
Reposted fromjethra jethra vianaturalginger naturalginger
augustus
20:20
augustus
20:18
0472 475b
Reposted fromfavv favv viaSenyia Senyia
augustus
20:18
"- Pamiętasz... - zaczynam. - Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko."
— Jodi Picoult - "Bez mojej zgody"
augustus
20:17
4076 7132 500
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #1
Reposted fromkartoNik kartoNik viagdziejestola gdziejestola

July 10 2017

19:57
augustus
19:57
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger

July 04 2017

augustus
20:15
Witej
Reposted frombruxa bruxa viamole-w-filizance mole-w-filizance

July 03 2017

20:44
7781 75c1 500

June 25 2017

augustus
12:06
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka

June 24 2017

augustus
22:15
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianaturalginger naturalginger
augustus
22:15
3091 0eb9 500
augustus
22:14
augustus
22:14
4777 3726 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
augustus
22:14
4778 e72e 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
augustus
22:11
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
augustus
21:07
augustus
21:04
8758 979e 500

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
augustus
21:04
6008 a2d8
augustus
20:52
6172 2094 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl