Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

augustus
16:49
Zawsze pozostaje urojona podróż po obłokach.
— Krzysztof Kamil Baczyński
augustus
16:44
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
16:44
augustus
16:44
7074 f5f0 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
augustus
16:44
7882 c64f 500
Reposted fromhormeza hormeza viainsanedreamer insanedreamer
augustus
16:43
Reposted frombluuu bluuu vialaparisienne laparisienne
augustus
16:42
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża.
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromplayinglove playinglove vialaparisienne laparisienne

May 17 2019

augustus
16:57
augustus
16:57
augustus
16:54
Spotykam pod sklepem sąsiada. Niesie dwie siaty pełne puszek z piwem. 
- Co tam, panie Pierzyna - mówię. - Balety dzisiaj u pana. 
- To jest okup - odpowiada sąsiad, blady jak twarożek. - Za psa. 
- Jakiego psa. 
- Uprowadziły mi psa złodzieje. Pod sklepem go zaparkowałem, wchodzę, wychodzę - psa nie ma. Kartkie mi zostawili. 
- Pokaż pan te kartkie - mówię. Sąsiad podaje mi kartkę od porywaczy. To ważna poszlaka, więc robię jej zdjęcie. - I co, panie Pierzyna. Piwo pan niesiesz terrorystom. 
- A co mam zrobić, Mrozińszczak? 
- Idź pan na policję. 
- Na jakie policję? Na Grochowie jesteśmy.
augustus
16:51
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viaoutofmyhead outofmyhead
augustus
16:41
Dociera do ciebie, że masz przechlapane, gdy zaczynasz zapamiętywać drobne rzeczy dotyczące danej osoby.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
augustus
16:41
augustus
16:40
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viaoutofmyhead outofmyhead
augustus
16:34
9703 725c 500
Reposted fromsavatage savatage viathor7o thor7o

May 11 2019

augustus
07:48
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
augustus
07:48
2342 dd44 500
Reposted fromwooles wooles viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka

April 28 2019

augustus
19:11
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
augustus
19:11
pewne uczucia zostają na zawsze.
— h. murakami
augustus
17:53
Reposted fromFlau Flau viatytek tytek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl