Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

13:12
7884 001f
Reposted fromcensoredanon censoredanon viapassingbird passingbird
augustus
13:12
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viaTyMiJestes TyMiJestes
augustus
12:26
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromshibouk shibouk viamala-szelma mala-szelma

November 11 2019

augustus
20:06
6159 6239 500
Reposted bysynchronicitygreywolf
augustus
17:36
- Cóż, to jest jeden sposób, by dowiedzieć się, czy facet, który ucieka od ciebie, naprawdę cię kocha. - Czyli jaki? Charlie spojrzał mi w oczy. - Żyj dalej bez niego. Facet szybko odzyskuje zdrowy rozsądek, gdy dociera do niego, że już na niego nie czekasz.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
augustus
17:35
To nie jest blizna. To tylko rana, która się zagoiła. Prawdziwe blizny to te, których nie można zobaczyć - i te najtrudniej się goją.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
augustus
17:35
4668 6ce8
Reposted fromperseweracje perseweracje viaMsChocolate MsChocolate
augustus
17:09
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
augustus
17:08
Nigdy nie sądziłam, że można czuć coś takiego do drugiej osoby, a ty sprawiłeś, że w to uwierzyłam. Sprawiłeś, że uwierzyłam, że można oddać komuś ogromną część siebie i nie chcieć jej z powrotem. Tak właśnie się czuję, Cole. Jakbym, nie będąc z tobą, nie była całością.
— Blair Holden - "Bad Boy's Girl 5"
augustus
17:08
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viablackheartgirl blackheartgirl
augustus
17:07
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viablackheartgirl blackheartgirl
augustus
17:05
augustus
17:05
Po prostu w niektóre dni umiera się trochę bardziej niż zwykle. Przepraszam
— lisie myśli
augustus
17:04
Czasem trzeba sobie odpuścić to, czego tak naprawdę nigdy się nie miało.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowany dziedzic"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
augustus
17:04
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"

November 09 2019

augustus
12:31
Zastanawialiście się kiedyś nad wszystkimi wieczorami waszego życia, których nie potraficie sobie przypomnieć?
Tak prozaicznymi, że mózg nie zadał sobie trudu, by je zarejestrować. Setki, może tysiące wieczorów rozpoczęło się i zakończyło, nie pozostawiając żadnego śladu w pamięci. Czy to was nie przeraża? A co, jeśli wasz umysł zapamiętuje te niewłaściwe wieczory?
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
augustus
11:50
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga
augustus
11:46
Czy to już czas, żeby przestać czekać?
— ja. dzisiaj. zaklinając rzeczywistość.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaPatij Patij
augustus
11:45
augustus
11:45

Wyjątkowość nie polega na idealności.


Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl