Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

augustus
20:42
4574 4155 500
Reposted fromseaweed seaweed viakudlaty kudlaty
augustus
18:43
Kiedy się szumem, tłumem, gwarem 
Ludzkie skupiska ustokrotnią 
Najdroższym na świecie towarem 
Będzie samotność 
Tęsknotą ciszy uciekamy 
W bezludność wyspy, słońce południa 
Lecz kiedy na niej zamieszkamy 
Wyspa przestanie być bezludna 
Przybędzie z nami trud i strach 
Niewola dnia, historii schemat 
Jak pięknie wiatr układa piach 
Tam gdzie nas nie ma
— Wyspa, Jonasz Kofta
Reposted fromawita awita viatobecontinued tobecontinued
augustus
18:41
18:32
4244 fa51
augustus
18:32
Reposted fromrsgeo rsgeo viakrolik krolik
augustus
17:02
9554 e2a3 500
Reposted fromtgs tgs viakrolik krolik

September 18 2018

augustus
20:35
4242 6a19 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
augustus
20:34
0815 430b
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
augustus
20:28
4636 7271
Reposted fromels els viamiimi miimi
augustus
20:26
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viakochajmnie kochajmnie
augustus
20:25
3520 a459 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
augustus
20:25
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viaTyMiJestes TyMiJestes
augustus
19:35
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams

September 14 2018

augustus
04:05

September 13 2018

augustus
19:08
0987 b91a 500
Reposted frommrrru mrrru viamiqou miqou
augustus
18:58
8957 6e14
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viagingerowaa gingerowaa
augustus
18:37
2939 8898 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viatellmemore-lies tellmemore-lies
augustus
18:35
4572 3d18

September 12 2018

augustus
17:26

Czasem obracam się i czuję w powietrzu twój zapach i nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za tobą.

— Sarah Kane – Psychoza 4.48
augustus
16:41
  Dużo rzeczy miało być inaczej ...
— za dużo.
Reposted fromIriss Iriss viadunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl