Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

augustus
20:26
8668 e029 500
Reposted fromszelestyna szelestyna viarudosci rudosci
augustus
20:23
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
augustus
20:09
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
augustus
19:52
0891 b4aa
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSenyia Senyia

January 16 2018

augustus
19:05
9132 32ba
Reposted fromsosna sosna viamk3 mk3

January 15 2018

augustus
20:59— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viahormeza hormeza
augustus
20:58
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viamuzyczka muzyczka
augustus
20:57
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viahormeza hormeza
20:57
augustus
20:50

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
augustus
20:38
7721 9763
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakaat kaat
augustus
20:36
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadeepbluex deepbluex
augustus
20:13
- To idźmy dalej. Mówić o zdradzie?

- Nie. Kiedyś dałem taki wywiad i oburzeni katolicy pisali do „Charakterów”, że przecież prawda nas wyzwoli. No więc uważam, że mówienie o zdradzie, zwłaszcza spontaniczne i na ochotnika, jest głupie. Nie znam danych, które by pokazywały, że z tego może wyniknąć coś dobrego. Za to znam wiele przypadków, że to zdewastowało związek i pozostawiło ludzi w niesprawiedliwym zranieniu. I jeżeli ktoś ma przekonanie, że w ten sposób się do partnera zbliżył, oczyścił atmosferę, zachował się tak uczciwie – to coś mi tu zgrzyta. Lepiej niech ktoś tę energię skieruje na zadbanie, żeby już nie zdradzać. Jeżeli żałuje prawdziwie, to niech odpokutuje także w ten sposób, że ma się zamknąć i sam mierzyć z ciężarem własnej zdrady.
— Bogdan de Barbaro w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaapatyczna apatyczna
augustus
20:05
augustus
19:59
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaapatyczna apatyczna

January 09 2018

augustus
23:16
4467 7d9d 500
Reposted frombiru biru viazupkazproszku zupkazproszku
augustus
23:15
23:14
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
Reposted fromdivi divi viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
19:32
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viahands0me hands0me
augustus
19:31
3134 c8f3 500
Reposted fromtfu tfu viasistermorphine sistermorphine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl