Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

augustus
09:10
9831 adfc
augustus
07:42

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialaparisienne laparisienne

February 17 2019

augustus
21:48
augustus
21:34
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka vialaparisienne laparisienne
augustus
21:34
3931 2f4d
Reposted frompiepszoty piepszoty viaazazel azazel
augustus
21:24
augustus
21:23

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viakrolewnabalonowa krolewnabalonowa
augustus
21:23
8188 3957 500
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.” Jon Frederickson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajunior13 junior13
augustus
21:20

We mnie

Problem jest na pewno we mnie,

Nie doszukuj się go w sobie,

W tobie wszystko jest okay.

— Dawid Podsiadło, Nie ma fal
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata viaazazel azazel
augustus
20:18
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viaazazel azazel
augustus
20:17
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromdangerous-true dangerous-true viaazazel azazel
augustus
20:14
9688 f274 500
Filip Wolak Frozen Lake
Reposted fromniepogoda niepogoda viav2px v2px
augustus
20:11
9481 bfa1 500
Reposted fromxanth xanth viasober sober
augustus
20:08
9611 4383 500
Reposted fromsoftboi softboi viav2px v2px
augustus
20:08
0345 067b 500
Reposted fromYuei Yuei vialadia ladia
augustus
20:04
Reposted fromnebthat nebthat viastepywilcze stepywilcze
augustus
20:04
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastepywilcze stepywilcze
augustus
20:00
augustus
20:00
3266 f258
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viajunior13 junior13
augustus
19:59
Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— Kathryn Harrison - Obnażona
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viafalkaa falkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl