Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

augustus
20:39
augustus
20:23
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viaanikroku anikroku
20:22
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale
augustus
20:22
9253 3b23 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianergo nergo
augustus
20:13
0283 7a11 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoll oll
augustus
15:14
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
augustus
15:05
3294 caf0
Reposted fromdoener doener vianaich naich
15:02
5197 6ac4 500

dragon-in-a-fez:

this bitch empty, TWEET

Reposted frompassivelyhere passivelyhere viatytek tytek
augustus
14:24
2033 4f7b 500
Reposted frominajaa inajaa viagr8dizaster gr8dizaster
augustus
14:21
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viaelinela elinela
augustus
14:21
5315 3a55 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaelinela elinela
augustus
14:20
Wszyscy pragniemy znaleźć osobę z którą zbudujemy szczęście, ale gdy dostajemy tę szansę nagle brak nam odwagi zawalczyć oto 
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaelinela elinela
augustus
14:17
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaelinela elinela
augustus
14:16

Ciszej,
coraz cichsze są 
nasze
rozmowy

od lat zimna wojna
ja - ty 

niebo w kolorze szarości


— helven
Reposted fromhelven helven viaelinela elinela
augustus
14:14
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaelinela elinela
augustus
14:14
8308 2f0e 500
Reposted fromtichga tichga viaclifford clifford

May 16 2018

augustus
05:58
3673 d099 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viagabrielle gabrielle
augustus
05:55
Reposted fromFlau Flau viaToshi Toshi
augustus
05:50
7204 7a93
Reposted fromtichga tichga viaankin ankin
augustus
05:45
8197 99dc 500
Reposted frommessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl