Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

augustus
19:48
8618 02d4
Reposted fromniente niente viamglistyporanek mglistyporanek
augustus
19:47
8601 acfc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viackisback ckisback
augustus
19:47
3248 9127 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagobla gobla
augustus
19:42
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxsneakyx xsneakyx
augustus
19:42
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
augustus
19:24
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaIrritum Irritum
augustus
19:23
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaclementiines clementiines
19:21
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

augustus
19:20
4221 9f55
Reposted fromzenibyja zenibyja viajunior13 junior13
augustus
19:20
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viakokoloko kokoloko
augustus
19:20
YAY! I LOVE IT <333
augustus
19:19
7927 e04b 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viakatastrofo katastrofo
augustus
19:19
0425 a7b9 500
Reposted fromteijakool teijakool viaImmortalys Immortalys
augustus
19:19
Iceland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaaikko aikko
augustus
19:18
4221 9f55
Reposted fromzenibyja zenibyja viajunior13 junior13

July 10 2019

augustus
17:53
4537 a759
Reposted fromFero Fero viasoupeter soupeter
augustus
17:52
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viachemiczna chemiczna
augustus
17:20
5963 263d 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasoupeter soupeter

July 03 2019

augustus
19:50
9576 3244
Reposted fromniewychowana niewychowana viatouchthesky touchthesky
augustus
19:50
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl