Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

21:28
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viagdziejestola gdziejestola
augustus
21:27
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber

May 17 2017

augustus
21:53
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
augustus
21:50
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
augustus
21:45
Ja mam czas wieczorem, zajmę się tym.

A nie, czekaj. Jednak pętla Interlude; 22 na Spotify, 40 minut patrzenia na pęknięcie tynku w prawym rogu na suficie tak z tyłu po lewej od okna, trzy tony gruzu na ramionach i szaro.
— przespałam burze, jak mogłam to zrobić, pierwsza majowa burza a mi nawet nic sie nie śniło
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
21:12
7301 14e9

May 10 2017

04:04
7281 8e2e
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viarudosci rudosci
augustus
01:33
Jesteśmy do siebie przywiązani
Przywiązaliśmy się do siebie sami
Jedna pętla my cztery ręce
W końcu sznur pęknie któreś z nas gdzieś odejdzie
Mija czas i się w końcu wszystko pieprzy
Czas rozwiązuje wiele nie tylko więzy
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
01:33
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
augustus
01:32
0310 5d1e
 — Maks Somow
Reposted fromrudosci rudosci

May 08 2017

augustus
10:13
1272 39d3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazoria zoria

May 07 2017

22:46
0297 0f76

serious:

who were you?

augustus
20:18
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
20:07
20:05
4692 7838 500

banjiblackbrujo:

plagueofbitches:

comedownstairsandsayhello:

gfycat:

bisexualcjcregg:

lamaenthel:

grimmnir:

I never see masses of whites trying to move into 3rd world nations and demand to be ‘natives’ or the government of that land hint at the same.

Embarrassing

Reposted frommanxx manxx viamolotovcupcake molotovcupcake
augustus
08:54
Może wszystko powinno wyglądać inaczej?
— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być

May 06 2017

20:20
9321 7698

thedeadguyintheback:

how much you wanna bet that was filler text that they completely forgot to replace with an actual caption

Reposted fromwinecupwars winecupwars viaSenyia Senyia
20:15
8920 af35
Reposted frombrumous brumous viaSenyia Senyia
augustus
20:13
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
— Autor nieznany
augustus
20:12
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viamadameimperfect madameimperfect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl